Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii
Muzyka
Nawigacja
Losowe zdjęcie

Dożynki

Licznik odwiedzin
Dziś:235
Wczoraj:328
W tym tygodniu:235
W tym roku:43,544
Wszystkich:603,514
Reklama
Maniek - Jan Szypryt


OPTA Timber - Piastoszyn

Sołectwo
Przy wspólnej pracy i zabawie

 Funkcję sołtysa  od 9 października 2008 roku pełni Jarosław Wróblewski.Jarosław Wróblewski


 

Skład Rady Sołeckiej od 27 stycznia 2011 roku:

Irena Wera  Irena Wera
Marek Skurcz  Marek Skurcz
Kazimierz Lipiński  Kazimierz Lipiński
Waldemar Iwicki  Waldemar Iwicki
Józef Kulesza  


 

 

 

 

Trochę z historii Piastoszyna… 

Piastoszyn to wieś powiatu tucholskiego zamieszkana dawniej przez tzw. Kosznajdrów.  Pierwszy dokument, w którym wymienia się Piastoszyn (lub Piaseczno Niemieckie) to odnowienie nadania wsi prawa chełmińskiego przez ówczesnego komtura krzyżackiego urzędującego w Tucholi. Według tego dokumentu wieś liczyła 31 i 1 włoki ziemi, tj. ok. 535 ha. Inny dokument z roku 1417 podaje, iż był w niej folwark, na którym trzymano 39 roboczych koni. W 1484 r. wieś zniszczona podczas wojen zyskała nowy przywilej zwalniający m.in. mieszkańców na 5 lat z wszelkich czynszów. W 1648 roku w Piastoszynie istniała karczma i kuźnia. Pięć lat później we wsi mieszkało 14 gburów (gospodarzy) i jeden sołtys (czasem bywało ich kilku, bo chodziło nie tylko o władzę sądowniczą nad wsią, ale przede wszystkim o rodzaj prawa własności ziemi). W roku 1664 we wsi mieszkało już tylko 8 gburów (ślad po „potopie szwedzkim”) i jeden tzw. wybraniec, czyli chłop brany podczas wojny do wojska, a konkretnie do „piechoty wybranieckiej” utworzonej niecałe 100 lat wcześniej przez króla Stefana Batorego. Cztery lata później bardzo dokładny lustrator (inwentaryzator) folwarku w Piastoszynie wyliczył dwa domy w tym „oborę porządnie zbudowaną” 32 sztuki bydła (17 krów dojnych,11 starych świń, 8 dwuletnich wieprzów, „prosiąt letnich 3” i starych gęsi 24). Następne, choć nie tak dokładne dane spisowe, pochodzą z 1868 r. Doliczono się wówczas 3696,79 morg, co daje ok. 924 ha obszaru wsi. Ponadto we wsi było 116 budynków (z tego 55 mieszkalnych), w których mieszkało 456 mieszkańców (419 katolików i 23 ewangelików). W drugiej połowie XIX w. w Piastoszynie istniała też katolicka szkoła. 50 lat później odnotowano warsztat krawiecki Jana Giersza oraz szkołę - 58 dzieci. Uczył w niej Alojzy Ankowski, który w 1929 r. był również prezesem Placówki Związku Powstańców i Wojaków. Chłopi stali się właścicielami ziemi, którą poprzednio tylko użytkowali w zamian za odrabianie pańszczyzny.

          W 1939 roku następują liczne aresztowania wśród miejscowej ludności. Egzekucje na mieszkańcach wykonywano w Rudzkim Moście. Wysiedlono Polaków z gospodarstw i przydzielano je Niemcom. Wyzwolenie spod okupacji nastąpiło w lutym 1945 roku. Niemieccy właściciele majątków ziemskich uciekli do Niemiec.

 

Piastoszyn dzisiaj… 

Miejscowość Piastoszyn jest terenem typowo rolniczym. Większość uprawianej ziemi należy do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, gdzie znajdują zatrudnienie niektórzy mieszkańcy. Poza tym na terenie Piastoszyna funkcjonuje 20 prężnie działających gospodarstw rolnych. Na koniec czerwca 2009 roku zamieszkiwało tu   około 580 mieszkańców.

Na terenie wsi znajdują się dwa zakłady produkcyjne. Są to Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna oraz zakład drzewny OPTA TIMBER. Poza tym są zakłady  handlowo-usługowe:

·        trzy firmy transportowe

·        skup żywca

·        naprawa pomp wtryskowych

·        sprzętowo-transportowe

·        internetowe

Jeżeli natomiast chodzi o handel to w miejscowości znajdują się trzy sklepy spożywczo-przemysłowe.

 

Najstarszą organizacją działającą w Piastoszynie jest  Ochotnicza Straż Pożarna. Pierwsze wzmianki o jej istnieniu datuje się na rok 1902r.

Nadal funkcjonuje Państwowe Przedszkole w Piastoszynie, które zostało założone w 1948 roku przez Inspektora Oświaty w Tucholi. Obecnie jest ono w strukturach Zespołu Szkół w Żalnie.

Od  około 1850 do roku 2000 istniała w Piastoszynie Szkoła Podstawowa, a pozostawiona po niej kronika jest cennym źródłem informacji historycznej dla naszego społeczeństwa. Obecnie w pomieszczeniach byłej szkoły znajduje się Biblioteka Publiczna oraz Świetlica Wiejska, w której odbywają się różne zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz działa „ognisko wychowawcze”.

Bardzo ważną organizacją jest założone w czerwcu 2007 roku Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Piastoszyn, które pozyskuje środki  na potrzeby wsi.

Wszystkie wymienione organizacje wraz z Sołtysem i Radą Sołecką wspólnie organizują różne imprezy środowiskowe, np.:

·        festyn rodzinny

·        Dzień Kobiet

·        Dzień Dziecka

·        rajd rowerowy

·        bal przebierańców

·        andrzejki

·        dyskoteki i zabawy

Sołtys wraz z Radą Sołecką i mieszkańcami dążą do poprawy wizerunku wsi i polepszenia życia mieszkańców. Oczkiem w głowie wszystkich jest remont drogi powiatowej.  Opracowano także Plan Odnowy Wsi na lata 2010-2020, w którym zawarto główne priorytety:

·        remont świetlicy w Piastoszynie

·        zagospodarowanie byłego stadionu wraz z budową boiska wielofunkcyjnego

·        nasadzenia drzew i roślin ozdobnych na terenie wsi, utwardzenie kostką     brukową dróg gminnych

·        budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu za świetlicą

Życzymy sobie i mieszkańcom zrealizowania tych planów.