Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii
Muzyka
Nawigacja
Losowe zdjęcie

DZIEŃ KOBIET

Licznik odwiedzin
Dziś:245
Wczoraj:328
W tym tygodniu:245
W tym roku:43,554
Wszystkich:603,524
Reklama
Maniek - Jan Szypryt


OPTA Timber - Piastoszyn

Stowarzyszenie

 

ROK 2011

Postanowieniem Sądu (23.11.2011) na wniosek Stowarzyszenia z dnia 14 października 2011 roku w skład Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Piastoszyn wchodzą:

 

Skład Zarządu:

Prezes   Ewa Wróblewska
Wiceprezes   Tomasz Gumiński
Sekretarz   Jarosław wróblewski
Skarbnik   Gizela Lewandowska
Członek   Alicja Rossek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skład Komisji Rewizyjnej

Lidia Mrugowska

Małgorzata Borkowska

Kazimierz Lipiński

 

  W 2011 roku Stowarzyszenie uzyskało dotację na realizację dwóch projektów

„Wspólna praca i zabawa sposobem na integrację" 

 „Rowerowa jazda po wiedzę”

Szczegółowe działania to:

  • Zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych
  • Wspólna akcja mieszkańców „Dbamy o estetykę naszej wsi”
  • Włączenie się w organizację zabawy integracyjnej „Festyn Rodzinny”
  • Rajd rowerowy
  • Współpraca podczas imprez wiejskich
  • Prowadzenie strony  internetowej wsi www.piastoszyn.las.pl

Bilans dochodów i wydatków – 2011 rok

Stan na 31-12-2010      -         88, 17zł

Przychody z działalności statutowej:                                                     

- składki członkowskie                               -           588,00 zł

- projekt                                                    -         1850,00 zł

                                               Razem        -         2438,00 zł

Wydatki:

- ze składek członkowskich -rachunki                -              21,33zł

- z projektu                                                         -         1850,00 zł

                                                        Razem        -         1871,33 zł

Wynik finansowy (nadwyżka przychodów nad kosztami) na dzień 31.12.2011-   654,84 zł

 

 

 

 

POCZĄTKI STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Piastoszyn powstało  w czerwcu 2007 roku.
Zarząd:
Prezes:                Tomasz Gumiński
Wiceprezes:         Jarosław Wróblewski
Sekretarz:             Ewa Wróblewska
Skarbnik:              Ewa Giersz
Członek zarządu:  Waldemar Szóstak
Stowarzyszenie liczy 32 członków.
 W krótkim czasie istnienia Stowarzyszenia zasypano mieszczący się w centrum wsi, w pobliżu budynku przeznaczonego na świetlicę, zbiornik wodny przeciwpożarowy, który z biegiem lat przekształcił się w nieestetyczny, zagrażający bezpieczeństwu mieszkańców staw. Na jego miejscu utworzono  plac zabaw ze środków unijnych. Była to pierwsza po wielu latach przerwy wspólna inicjatywa miejscowego społeczeństwa. Umocniło to pozycję nowopowstałego Stowarzyszenia na terenie wsi i stało się wiarygodne dla Gminy oraz zaowocowało dobrą współpracą. Działania te zapoczątkowały kolejne wspólne inicjatywy mieszkańców, a w szczególności młodzieży, mające na celu poprawienie walorów estetycznych wsi.  

 

1.     Celami Stowarzyszenia są:

a)     działanie na rzecz rozwoju i promocji wsi Piastoszyn,

b)    propagowanie walorów wsi Piastoszyn m.in.: turystycznych i agroturystycznych oraz działania na rzecz ich ochrony,

c)     dokumentowanie i propagowanie historii wsi Piastoszyn,

d)    inicjowanie oraz prowadzenie działań oświatowych, kulturalnych, artystycznych, sportowych, rekreacyjnych, itp., we wsi Piastoszyn i na jej rzecz,

e)     wszelkie działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej,

f)      kreowanie postaw patriotycznych oraz zasad moralnych i etycznych,

g)     integrowanie różnych środowisk społecznych wokół zagadnień dotyczących wsi Piastoszyn, o których mowa wyżej.

 

 W 2008 roku Stowarzyszenie otrzymało dotację  na realizację projektu „Tradycja, by trwać, musi iść w parze z nowoczesnością”. Dało to wszystkim ogromny bodziec i motywację do dalszego współdziałania i pozyskiwania środków finansowych. Namacalnym efektem wspólnej inicjatywy jest pięknie wyremontowane pomieszczenie ze stanowiskami komputerowymi, przy których zasiadają dzieci i młodzież szkolna przygotowująca się do lekcji. Dzięki pozyskanym środkom wspólnie z miejscowymi instytucjami zorganizowano szereg imprez kulturalno – oświatowych dla mieszkańców wsi. Pozwoliły one pełniej i owocniej zagospodarować czas wolny dzieci i młodzieży oraz rozwijać ich zainteresowania. Tworząc kronikę wsi uczono szacunku do przeszłości i zachęcano  młodzież do dalszego kultywowania tradycji oraz dbania o wspólne dobro.

W 2009 roku Stowarzyszenie w ramach gminnego projektu "Niech znowu zabrzmi serce wsi"  pozyskało środki na renowację  kapliczki  mieszczącej  się w centrum Piastoszyna oraz utwardzenie i uporządkowanie placu wokół niej. Wybudowaną w I połowie XIX wieku kapliczkę, zwaną „Boża Męka”,  mieszkańcy traktują  jako pozostawione dziedzictwo kulturowe.

Celem projektu było także uświadomienie mieszkańcom potrzeby, konieczności i troski o zachowanie naszej lokalnej kultury oraz ukazanie, że jest ona częścią polskiego dziedzictwa i stanowi nasze korzenie. Stanowi ona historię naszej wsi i naszych mieszkańców. Pragniemy nadal stać na straży naszej historii. Dlatego kontynuując nasze zamierzenia przystępujemy do pisania dalszych projektów. O ich skutkach będzie można przeczytać w newsach na stronie głównej.